OS-LEADER ตัวอย่างโซลูชันสำหรับ
จัดการ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ

ตารางเวลา OS-LEADER for โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ
ที่อยู่: 3530 SOI 144 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ไทย
OS-LEADER ใช้งานร่วมกับ การจัดการฝึกอบรม สำหรับ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ , เยอรมัน, ญี่ปุ่น, ศูนย์ฝึกอบรมภาษาจีนดนตรี, หลักสูตรฝึกอบรมอาชีวศึกษา

สัปดาห์

Monday: 9:00 AM – 8:00 PM
Tuesday: 9:00 AM – 8:00 PM
Wednesday: 9:00 AM – 8:00 PM
Thursday: 9:00 AM – 8:00 PM
Friday: 9:00 AM – 8:00 PM
Saturday: 9:30 AM – 7:30 PM
Sunday: 9:30 AM – 7:30 PM

ที่ปรึกษา:

หากต้องการทราบเกี่ยวกับ OS-Leader หรือการสนับสนุนด้านเทคนิคโปรดโทรหาเรา เราจะสนับสนุนคุณอย่างดีที่สุด.

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดู Demo

ลงทะเบียนเพื่อใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ

Thank You!

ตารางเวลา โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ ,